عنوان

آدرس مراکز

شماره تلفن

خانه ی فرهنگ پردیس

بلوار امام خمینی (ره) - جنب بوستان ارکیده

33661672

خانه فرهنگ ستارگان

بلوار آیت اله مدرس - سه راه عدل - کوچه فرض محمدی

33333154

خانه فرهنگ دانش

ناحیه ی دانش - خیابان فرهنگ کوچه نسترن سوم

33591460

خانه فرهنگ محمدیه

خیابان شهدا کوچه محمدیه

33564971

خانه فرهنگ شهید نواب صفوی

خیابان شهید نواب صفوی جنب پارک شهید بابایی

33351003

خانه فرهنگ رز

راه آهن - جنب پارک رز

 

خانه ی فرهنگ سنجیده

خیابان راه آهن - کوچه ی مسجد سنجیده

33550827