سالن های مطالعه سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین

 

نام مرکز

 

شماره تلفن

سالن مطالعه آیت الله بهجت

خیابان زعفرانیه

33671866

سالن مطالعه سعدی

خیابان پادگان میدان عارف نبش پارک ملت

33564971