برنامه سازمان فرهنگی،اجتماعی و شهرداری قزوین

Banners * برگزاری دومین جشنواره ملی فرهنگ و سنن اقوام ایرانی دومین جشنواره ملی فرهنگ و سنن اقوام ایرانی از سوم تا نهم فروردین ماه سالجاری در مجموعه تاریخی فرهنگی...

رئیس سازمان

رئیس سازمان محمد درافشانی