به اطلاع همکاران محترم شهرداری می رساند افرادیکه موفق به تکمیل فرم خود ارزیابی سالیانه نماز نشده اند لطفا جهت تکمیل فرم مربوطه مطابق راهنما اقدام نمایند. با تشکر ستاد اقامه نماز شهرداری قزوین

 

کاربران محترم جهت پاسخ دهی به سوالات ابتدا مشخصات خود را وارد سپس با زدن تیک موافقم وارد مرحله پاسخ دهی شوید.

 

تعداد سوالات 11 تا می باشد لذا بعد از پاسخ به سوالات جهت ذخیره اطلاعات در پایان کلید Submit را انتخاب کنید.

 

شایان ذکر است که هر کاربر امکان یکبار پاسخ دهی به سوالات را دارد لذا زمان پاسخ دهی به سوالات و ذخیره کردن آن دقت لازم به عمل آید.

 

ورود به فرم خود ارزیابی سالیانه نماز