چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۱

کارگاه پیشگیری از حوادث و سوانح کودکان و نوجوانان برگزار شد

کارگاه پیشگیری از حوادث و سوانح کودکان و نوجوانان در خانه فرهنگ دانش سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری؛اسفندیاری کارشناس پایگاه سلامت شهرک دانش در این کارگاه گفت: آسیب های ناشی از حوادث از علت های اصلی معلولیت، ناهنجاری های دائمی و مرگ در کودکان است.

مریم اسفندیاری افزود: لذا ارتقای سلامت کودکان از مهمترین شاخص های سطح سلامت یک جامعه است،پیشگیری از وقوع حادثه در کودکان مستلزم رعایت نکات ایمنی از سوی والدین به ویژه مادران است.

گفتنی است؛در این کارگاه موارد چون رعایت نکات ایمنی جهت پیشگیری از حوادث ترافیکی، سوختگی، سقوط از بلندی، خفگی و غرق شدگی، مسمومیت، صدمات بدنی به مادران توسط کارشناسان آموزش داده شد.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط