تاريخچه سازمان فرهنگي و ورزشي شهرداري قزوين

سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين با هدف انجام امور فرهنگي وورزشي در چهار چوپ فعاليت و ماموريت هاي قانوني شهرداري قزوين بر اساس مصوب وزات كشور در مورخه 12/12/1386 فعاليت قانوني خود را آغاز نمود،

اين نهاد به طور غير رسمي با افتتاح مجموعه فرهنگسراي شهيد رجايي در سال 1379 در شهر قزوين فعاليت هاي فرهنگي خود را آغاز كرد ، تولي گري كليه فعاليت هاي فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين در اين شهر با بهره مندي از ظرفيت هاي فرهنگسراي شهيد رجايي و چندين خانه فرهنگ در مناطق مختلف شهرداري قزوين از جمله احداث چندين باب كتابخانه ، قرائت خانه ، برگزاري دوره هاي آموزشي و مراسمات مختلف فرهنگي – مذهبي از جمله فعاليت هاي اين سازمان بوده است

فرهنگسراي شهيد رجايي، فرهنگسراي بانو حضرت زهرا(س) ، خانه فرهنگ ستارگان، خانه فرهنگ محمديه ، خانه فرهنگ دانش،خانه فرهنگ سنجیده، خانه فرهنگ رز، خانه فرهنگ شهيد نواب صفوي ، خانه فرهنگ پرديس ، كتابخانه های بانو،محمدیه، شهید نواب صفوی و انديشه و همچنین قرائت خانه آيت ا،، بهجت و سالن مطالعه سعدی اماكن فرهنگ متعلق به اين سازمان هستند كه مجري فعاليت هاي فرهنگي آن براي شهروندان قزويني هستند

موزه مردم شناسي قجر تحت نظارت اين سازمان در زمينه معرفي پيشينه تاريخي و فرهنگي قزوين به گردشگران داخلي و خارجي فعاليت مي كنند

سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين از آغاز بکار خود همواره در عرصه فرهنگ و تربيت بدني و بهره مندي از منابع انساني كارآمد و تجارت ارزنده از نهادهاي فرهنگي پيشرو و مورد وثوق شهروندان فهيم و مسئولان گرانقدر قزوين مي باشد .