مدير برنامه ريزي و توسعه سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين

بیوگرافی هاشم بابایی

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

سوابق اجرایی :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • مدير برنامه ريزي و توسعه سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين
 • عضو کميته فرهنگ شهروندي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين
 • دبير کميته سوخت فرمانداري شهرستان قزوين
 • کارشناس امور دهياريها و شوراهاي بخشداري مرکزي قزوين
 • کارشناس کنترل کيفيت شرکت  سازه گستر سايپا
 • تدريس در مرکز آموزش عالي علمي – کاربردي نيرو محرکه قزوين و موسسه آموزش عالي و غيرانتفاعي کاسپين از سال 1385 تا کنون

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

دوره هاي گذرانده شده :

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • دوره اپراتوري کامپيوتر ( ICDL )  -  سازمان فني و حرفه اي
 • دوره کنترل کيفي مواد پليمري در شرکت بازرسي کيفيت ايران – تهران
 • دوره ( ISO/TS 16949 ) در شرکت بايا صنعت – تهران
 • دوره هاي مديريت شهري – تهران
 • دوره روشها و فنون مذاکره
 • مديريت سلامت شهري