اطلاعات فوتر

سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی قزوین آدرس : قزوين ، بلوار شهید سپهبد سردار سلیمانی(نوروزيان سابق) ، تقاطع شهيد مدني ضلع شمالي بوستان هشت بهشت تلفن : ...

اجرای شش جنگ شاداب «محله مینودری» در نواحی منفصل شهری/هفته فرهنگی قزوین