8/24/2016

روز قزوين سال 95

راهنمای شرکت در مسابقه

  راهنمای شرکت در مسابقه شهابی در شب *جهت پاسخگویی ؛ پاسخنامه سوالات با فرمت word را دانلود و سپس پاسخ های خود را در آن درج نمائید.   شرکت کنندگان می توانند برای...

پاسخنامه مسابقه کتابخوانی « شهابی در شب »

  مسابقه کتابخوانی شهابی در شب   از 15 مرداد تا 31 مرداد     * سوالات مسابقه   * پاسخنامه