6/10/2018

اجرای جنگ شب های آسمانی در بوستان های سطح شهر قزوین

اجرای جنگ شب های آسمانی در بوستان های سطح شهر قزوین

راهنمای شرکت در مسابقه

  راهنمای شرکت در مسابقه شهابی در شب *جهت پاسخگویی ؛ پاسخنامه سوالات با فرمت word را دانلود و سپس پاسخ های خود را در آن درج نمائید.   شرکت کنندگان می توانند برای...

پاسخنامه مسابقه کتابخوانی « شهابی در شب »

  مسابقه کتابخوانی شهابی در شب   از 15 مرداد تا 31 مرداد     * سوالات مسابقه   * پاسخنامه