برگزاری 20 محفل اُنس با قرآن در مسیر سبز قرآن و عترت "قافله نور"در مساجد سطح شهر قزوین