آیین تجلیل از برگزیدگان سومین جشنواره ملی خوشنویسی غدیر