افتتاحیه دومین جشنواره ملی فرهنگ و سنن اقوام ایرانی