آئین تجلیل از جانبازان قطع نخاعی،خانواده شهدای مدافع حرم و جانبازان شاغل در شهرداری قزوین با عنوان «امتداد پرواز»