تجلیل از معماران قدیمی مسجد ساز و تجلیل از پیرغلامان حسینی و"آئین رونمایی از کتاب زندگینامه شهید قدرت اله چگینی و مستندهای تعزیه قزوین و قزوین نما