آئین "سیمرغ های عاشق" ویژه برنامه نکوداشت آزادگان سرافراز شهرداری و زوج های مدافع سلامت کهن شهر قزوین