چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۲۳

اللهیاری رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قزوین

شورای اسلامی شهر قزوین بدنبال بسترسازی جهت مشارکت سمن های فعال حوزه شهری در مدیریت شهری است

اللهیاری رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قزوین گفت: شورای اسلامی شهر قزوین بدنبال بسترسازی جهت مشارکت سمن های فعال حوزه شهری در مدیریت شهری است.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین؛قاسم اللهیاری در نشست تخصصی با سازمان های مردم نهاد(سمن ها)، افزود: بی تردید با استفاده از ظرفیت و توانمندی سمن های فعال می توان در اداره شهر بهتر عمل کرد.

وی در ادامه افزود: یکی از دغدغه های سمن های فعال حوزه شهری این بود که سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همچون سایر دستگاه های اجرایی کار فرهنگی انجام دهد، این نشست نیز در راستای رفع این دغدغه و استفاده از پیشنهادات سمن ها تشکیل شده و مستمر برگزار خواهد شد.

اللهیاری همچنین خواستار برگزاری نشست تخصصی مشترک سمن های فعال در حوزه فرهنگی_اجتماعی، شورای اسلامی شهر و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین شد.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط