جمعه ۱۳۹۱/۰۱/۱۱

مديركل برنامه ريزي استانداري قزوين:

استانداري در كنار مديريت شهري در احياءمكان هاي تاريخي فعاليت خواهد كرد

جشنواره بازي واسباب بازي احياء سنت هاي ديرينه ملت ايران و شهر قزوين را در پي داشته است.

 

صفر لك مدير كل برنامه ريزي استانداري قزوين در حاشيه بازديد از دومين جشنواره بازي و اسباب بازي كودكان ديروز و امروز اظهار كرد: كار زيبا و پسنديده اي كه دو سال است از سوي دست اندر كاران مربوطه به انجام رسيده موجب احياء سنت هاي ديرينه ملت ايران و شهر قزوين مي شود
وي ادامه داد: جشنواره بازي و اسباب بازي كودكان ديروز و امروز كه ابعاد مختلف زندگي و حيات كودكي نسل هاي قبل را مورد توجه قرار داده ، به فرهنگ غني اسلامي ايراني توجه خاصي نموده است تا متوجه شويم كه ملت ما سرشار از فرهنگ غني و كهن هستند.
صفر لك اضافه كرد: بازي يكي از ابزار هاي رشد انسان ها بوده و اين مهم در دوران كودكي از حساسيت خاصي برخور دار است.
اين مسئول افزود: اگر مسئولان بتوانند بازي هاي بومي را كه با تحرك و فعاليت بدني خاصي همراه است با اقتضائات جامعه ي امروزي هماهنگ كنند كودكان و نوجوانان بهتر رشد مي كنند .
مدير كل برنامه ريزي استانداري با بيان اينكه اين گونه برنامه ها مورد توجه مسئولان ارشد استان بوده است افزود : استانداري در آماده سازي فضاهاي تاريخي براي برگزاري اين گونه برنامه ها مي تواند در كنار مديريت شهري فعاليت داشته باشد .
وي بيان كرد : بايد بخش مهمي از اعتبارات استان در حوزه  احياء فضاهاي فرهنگي صرف شود و شهرداري در قدم اول با مرمت مكان تاريخي سعد السلطنه توانسته مقدمه ي اين حركت مهم در شهر باشد .
صفر لك ياد آور شد : توجه به ارائه خدمات نرم افزاري در شهرداري مركز استان كه بار اصلي آن بر دوش سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين بوده اقدامي تحسين برانگيز محسوب مي شود .
اين مسئول ادامه داد : روي آوردن شهرداري ها به انجام فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي موجب رشد فعاليت كاري مسئولان استاني خواهد شد و مسائل ز ير ساختي در اين بخش ها را تقويت خواهد كرد .
اين مسئول از دوران كودكي خود گفت و ادامه داد : دوران كودكي من حدود 40 سال پيش در استان لرستان سپري شد؛ بازي هايي مثل الك دولك ،و اليبال و فوتبال بازي هايي بود كه در دوران كودكي به همراه هم سن و سالان خود انجام مي دادم .
وي افزود : احياء بازي هاي محلي كه از اهداف مهم اين جشنواره بوده بسيار مهم تلقي مي شود ؛

صفرلك در پايان گفت : من مخالف بازي هاي كامپيوتري نيستم و معتقدم اين بازي ها نيز در رشد خلاقيت كودكان موثر است ؛اما بهتر است با فرهنگ اسلامي ايراني مطابق شود تا تاثير گذاري بيشتري پيداكند .

 

تصاویر مرتبط