شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۱۹

اجرای مرحله هفتم طرح غربالگری در خانه مشارکت های مردمی

اجرای مرحله هفتم طرح غربالگری در راستای پیشگیری از بیماریهای دیابت و چربی خون در خانه مشارکت های مردمی صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قزوین؛ با هدف حفظ و ارتقای سلامت جسمی و خطرسنجی افراد در جهت اجرای طرح غربالگری پیشگیری از دیابت و چربی خون برای افراد ۴۰ تا ۷۵ سال با حضور کادر مجرب مرکز درمانی شهید بلندیان باهماهنگی پایگاه سلامت چهارصد دستگاه و همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری در خانه مشارکت های مردمی صورت گرفت.

اتمام پیام/

تصاویر مرتبط