شنبه ۱۳۹۱/۰۶/۱۸

دکتر احسان اشراقي در همايش تجليل از چهره هاي ماندگار قزوين؛

تاريخ قزوين، هويت اين شهر است که بايد درست شناخته شود

شهر قزوين بايد دوباره کشف شود و تاريخش در نظر مردم پيداشده و اعتلا يابد.

به گزارش روابط عمومي دبيرخانه جشنواره روز قزوين، دکتر احسان اشراقي، اين استاد و محقق برجسته تاريخ کشور در همايش تجليل از نخبگان و چهره هاي ماندگار استان با اشاره مطلب فوق گفت: تقدير ازچهره هاي  ماندگار استان در همه زمينه هاحرکتي شايسته است که اميدوارم تداوم يابد و مقدمه اي براي پرورش چهره هاي بيشتر باشد.

اشراقي با اشاره به پايتختي قزوين در عصر صفويه، آنرا نقطه عطفي در تايخ اين شهر دانست و افزود: قزوين به دليل موقعيت ويژه جغرافيايي، برخورداري از چهره ها و شخصيت هاي بزرگ و روايت هاي متعدد مبني بر اينکه اين شهر دري از درهاي بهشت است و دلايل ديگر يک شهر استثنايي است.

آرامگاه چهار انبياء و پيغمبريه، دو سرمايه فرهنگي براي قزوين محسوب مي شوند.

محمد علي حضرتي، يکي از کارشناسان برجسته حوزه گردشگري در استان قزوين نيز در اين همايش، با اشاره به اهميت تاريخي و مذهبي چهار انبياء و پيغمبريه، گفت:آرامگاه چهار انبياء به عنوان يک نقطه مورد احترام براي همه پيروان اديان ابراهيمي، بسيار حائز اهميت است و بايد به خوبي معرفي شود.

وي با اشاره به بافت مذهبي قزوين ادامه داد: چشم انداز بسيار روشني براي گردشگري مذهبي در قزوين وجود دارد که با تحقيق و پژوهش مي تواند در اقتصاد شهر موثر باشد.

پايان پيام

تصاویر مرتبط