شنبه ۰۷۷۵/۱۱/۱۶

اطلاعات فوتر

سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی قزوین

آدرس : قزوين ، بلوار شهید سپهبد سردار سلیمانی(نوروزيان سابق) ، تقاطع شهيد مدني ضلع شمالي بوستان هشت بهشت

تلفن : 028-33671866

تلفن : 028-33670537

farhangi@qazvin.ir