سه‌شنبه ۱۳۹۲/۰۹/۱۲

مدير مراکز آموزشي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين خبر داد؛

تدريس زبان عربي مطابق با شيوه‌هاي نوين آموزشي

زبان عربي در تمامي مراکز آموزشي سازمان فرهنگي ورزشي با شيوه‌هاي نوين، آموزش داده مي شود.

مدير مراکز آموزشي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين گفت: آموزش زبان عربي مطابق با سبکهاي جديد در مراکز آموزشي سازمان فرهنگي ورزشي به هنرجويان و علاقه مندان در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين؛حميد نيرومند افزود: آشنايي بيشتر نوجوانان و جوانان با ارزشهاي ديني، آموزه هاي قرآني و احاديث اسلامي از مهمترين اهداف برگزاري اين برنامه آموزشي است و بنا داريم در پايان اين کلاسها هنرجويان به آن مرحله از مهارت برسند و بدون توجه به ترجمه آيات و احاديث، معاني آنها را درک کنند.

وي خبر داد: کارگروه زبانهاي خارجي سازمان فرهنگي ورزشي دست به تحقق چنين برنامه آموزشي زده و آموزش زبانهاي انگليسي و ترکي (استانبولي) نيز در دستور کار قرار گرفته است.

اين مسوول يادآور شد: ضمن هماهنگي با دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) از نظرات و تخصص اساتيد اين رشته براي افزايش مهارت مکالمه زبان عربي در بين هنرجويان به صورت جدي استفاده خواهد شد.

نيرومند در پايان گفت: تداوم برگزاري چنين برنامه هايي از ضرورتهاي برنامه هاي آموزشي تلقي مي شود و در طول سال با توجه به علم روز و تغييرات به وود آمده مطابقت داده خواهد شد.

پايان پيام 

تصاویر مرتبط