شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

با مشارکت سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین انجام شد؛

برگزاری مراسم عزاداری دهه سوم محرم در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

مراسم عزاداری دهه سوم محرم با مشارکت سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین؛این مراسم عزاداری، توسط بسیج دانشجویی و با مشارکت سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین و با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط