چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

به مناسبت دهه کرامت انجام می شود،

اجرای برنامه توسط کاروان اتوبوس گردشگری در ناحیه شهری دانش

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین؛ کاروان اتوبوس گردشگری در راستای ایجاد شور و نشاط در میان شهروندان با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی به اجرای برنامه های متنوع و شاد پرداخت. پایان پیام.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین؛ کاروان اتوبوس گردشگری در راستای ایجاد شور و نشاط در میان شهروندان با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی به اجرای برنامه های متنوع و شاد پرداخت.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط