سه‌شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۰

همزمان با هفته ملی کودک:

اجرای دومین اجرای نمايش عروسکی در خانه‌ فرهنگ شهید نواب صفوی

همزمان با هفته ملی کودک،دومین اجرای نمايش عروسکی برای کودکان در خانه فرهنگ شهید نواب صفوی اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین؛ نمايش عروسکی با هدف ارتقاء مفاهیم شهروندی و ایجاد شور،نشاط و سرزندگی در کودکان توسط سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

بنابراین گزارش؛پنج نمایش عروسکی در راستای ایجاد نشاط اجتماعی و فضایی مفرح و شاد برای کودکان در نواحی منفصل شهری و محلات شهر قزوین در هفته ملی کودک در حال برگزاری است.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط