اجرای برنامه های نوروزی توسط مینی بوس شادی در سطح محلات کم برخوردار و نواحی منفصل شهری