هفته فرهنگی قزوین؛تقدیر از حافظان قرآن کریم کهن شهر قزوین با عنوان «حافظان وحی »