هفته فرهنگی قزوین؛آئین تجلیل از هنرمندان عاشورایی صنایع دستی «هنر عاشقی»