دیدارمجموعه مدیریت شهری با خانواده معظم شهداء «یادگاران خورشید»