هفته وحدت - هفته تربیت بدنی؛همایش پیاده روی خانواده کهن شهر مینودری قزوین