چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۰

برگزاري مانور زلزله در خانه فرهنگ ستارگان سازمان فرهنگی،اجتماعی وورزشی شهرداری قزوین

برگزاري مانور زلزله به همت خانه فرهنگ ستارگان سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین؛کشور ایران در منطقه ای زلزله خیز در جهان واقع شده است و هر سال رویدادهای لرزه ای بزرگ و کوچک متعددی در کشور رخ می دهد که بعضاً تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده ای را به دنبال دارند.

این گزارش می افزاید:از این رو خانه فرهنگ ستارگان در راستای  ارتقا آمادگی عمومی برای مواجهه با اثرات زلزله یک مانور به همراه کودکان اجرا کردند، آژیر خطر به نشانه زمین لرزه پخش شد و کودکان هر کدام در محل های مناسب قرار گرفتند و آموزش دیدن در برابر زلزله ایمن بمانند.

بنابراین گزارش؛برگزاری این مانور ها موجب ایجاد آمادگی برای انجام واکنش‌های صحیح و سریع در برابر زلزله و افزایش سطح آگاهی کودکان در مورد زلزله و سایر پدیده‌های طبیعی است.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط