سیستم انتشار محتوا سیستم انتشار محتوا

پنجشنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۸

دبير هنري جشنواره:

هنر بازيافت بروز اراده‌ها براي نمايش آثار هنري شکل يافته از مواد طبيعي و بي‌ارزش است

هنر بازيافت امروز جايگاه ويژه‌اي در هنر معاصر دنيا دارد و طي دهه‌هاي اخير از سمت و سوي اعتراضي خود به يک سمت و سوي زيست‌محيطي و اجتماعي متمايل گشته است و در همين راستا توانسته تا با عموم مردم ارتباط خوبي برقرار کند.

 

دبير هنري دومين جشنواره هنر بازيافت در قزوين گفت: هنر بازيافت، هنر بروز اراده‌ها براي نمايش آثار هنري شکل يافته از مواد طبيعي و مواد بي‌ارزش است.
محمود مکتبي در حاشيه برگزاري اين جشنواره افزود: اين جشنواره براي دومين بار در قزوين در حال برگزاري است و سعي شده از هنرمندان برجسته کشوري براي بالا بردن سطح کيفي جشنواره استفاده شود.
وي در رابطه با هنر بازيافت و ارتباط آن با مخاطبين، اظهار کرد: هنر بازيافت امروز جايگاه ويژه‌اي در هنر معاصر دنيا دارد و طي دهه‌هاي اخير از سمت و سوي اعتراضي خود به يک سمت و سوي زيست‌محيطي و اجتماعي متمايل گشته است و در همين راستا توانسته تا با عموم مردم ارتباط خوبي برقرار کند.
مکتبي ادامه داد: ما نيز در اين جشنواره ارتباط با مخاطبين و تأثير بر فرهنگ شهروندي را به طور جدي مورد توجه قرار داده‌ايم و خوشبختانه شاهد اتفاقات بسيار خوبي در اين زمينه هستيم.
وي در ادامه با اشاره به آثار خلق شده در جشنواره سال گذشته، تصريح کرد: حضور هنرمندان حرفه‌اي و کار با مواد و ايده‌هاي متفاوت و همچنين اقبال دانشجويان هنر و هنرمندان بومي استان به اين جشنواره فضاي پر شور و جذابي ايجاد کرد.
اين هنرمند محيطي گفت: هنر بازيافت به مثابه يکي از گرايش‌هاي هنر معاصر امروزه براي خود زيرشاخه‌هاي زيادي دارد و در پيوند با نقاشي و مجسمه‌سازي به بيان متفاوت خود رسيده است.
وي اظهار داشت: هنر بازيافت يا هنر زباله، هنري شکل يافته از زباله و پسماندهاي شهري، يک طغيان عليه مواد سنتي و يک ميل به نمايش آثار هنري شکل يافته از مواد طبيعي و مواد بي‌ارزش است که هنر بازيافت را از وجوه اجتماعي و هنري به عرصه قضاوت کشانده است.
دبير هنري دومين جشنواره هنر بازيافت ادامه داد: اين هنر هم به مانند ساير گرايش‌هايهنر معاصر در نخستين نمونه‌هاي خود به صورت طغيان و شورش عليه رويکرد موجود در هنر زمان خود را مي‌نماياند، سپس در آرامش نسبي که پس از جنگ دوم جهاني ايجاد مي‌شود به رويکردي مشخص مي‌رسد.
وي اضافه کرد: از همين جاست که بايد به وجه اجتماعي آن توجه کرد و هنر بازيافت يا زباله هنري شکل گرفته از مواد و مصالحي معمولي و پسماندهاي شهري انساني است که به طرز معقول و موجهي ريشه در آثار کو بيست‌ها مانند کلاژها، حاضر آماده‌هاي مارسل دوشان و آثار تورت شوتزر داشته باشد.
مکتبي در پايان با اشاره به ريشه‌هاي تاريخي هنر بازيافت اضافه کرد: اين هنر از وجه اجتماعي و سياسي به مانند آنچه که در گرايش‌هاي مختلف هنر محيطي مطرح مي‌شود يک نوع اعتراض به وضع جامعه آن زمان امريکا و اروپاي پس از جنگ است و همچنين نگرش خاص اين جوامع که ارتباط معنوي خود را با طبيعت از دست داده و سال‌ها بود که به واسطه صنعتي شدن آسيب‌هاي زيادي را به آن رسانده بودند.
دومين جشنواره هنر بازيافت به همت کميته فرهنگ شهروندي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين به مدت سه روز در باغ مشاهير قزوين در حال برگزاري است.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط