جمعه ۱۳۹۰/۰۸/۲۰

همزمان با عيد سعيد غدير خم؛

نخستين جشنواره شهروند برگزيده در قزوين برگزار مي شود

همزمان با عيد سعيد غدير خم طي اقدامي مشترك از سوي سازمان فرهنگي ورزشي و معاونت اجتماعي نيروي انتظامي نخستين جشنواره شهروند برگزيده در شهر قزوين برگزار مي شود.

 

'سعيد وزيري نژاد, مدير عامل سازمان فرهنگي - ورزشي شهرداري قزوين روز جمعه در گفت وگو با ايرنا افزود: در اين جشنواره 28 نفر از شهروندان كه كمال همكاري را با مجموعه مديريت شهري و نيروي انتظامي داشته اند برگزيده مي شوند و در مراسمي با حضور شهردار و اعضاي شوراي شهر با اعطاي تنديس شهروند برگزيده، لوح تقدير و جوايز نقدي از آنان تجليل خواهد شد.
وي هدف از برگزاري جشنواره ياد شده را فرهنگ سازي براي افزايش مشاركت مردمي در كمك به مديريت شهري و الگوسازي براي جامعه ذكر و اظهار اميدواري كرد كه اين جشنواره در سال هاي آينده نيز به طور پيوسته برگزار شود.
وزيري نژاد در خصوص شاخص هاي گزينش شهروندان نمونه گفت: اين افراد از ميان كساني انتخاب مي شوند كه از ابتداي سال گذشته تاكنون در زمينه هاي مختلف مديريت شهري همچون حفظ و نگهداري فضاي سبز، مشاركت در اجراي امور فرهنگي و ورزشي محله، پرداخت به موقع عوارض و نظاير آن نمونه بوده و يا در موارد انتظامي، ترافيكي و امنيتي از سوي نيروي انتظامي استان برگزيده شده باشند.
مديرعامل سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين ادامه داد: راننده اتوبوس نمونه، راننده تاكسي نمونه، كاسب با انصاف و آتشنشان داوطلب مردمي نمونه، ديگر اشخاصي هستند كه به عنوان شهروند برگزيده مورد تقدير قرار خواهند گرفت.
 پايان پيام

 

تصاویر مرتبط