پنجشنبه ۱۳۹۰/۰۹/۲۴

در نشست هم انديشي برنامه ريزي روز قزوين مطرح شد؛

بزرگداشت روز قزوين ضرورتي براي صيانت هويت فرهنگي شهر

نشست هم‌انديشي مديران استان قزوين با هدف ارزيابي چگونگي برگزاري همايش روز قزوين در تالار مردم شوراي اسلامي شهر برگزار شد.

 

رييس شوراي اسلامي شهر قزوين در اين نشست با بيان اين مطلب که مشخص نمودن يک روز از تقويم به نام قزوين و تلاش در راستاي تبيين آن در استان و پس از آن در سطح ملي با توجه به قابليتهاي بالفعل و بالقوه اين شهر موضوعي است که از سالها پيش ذهن اعضاي شوراي اسلامي شهر را به خود مشغول نموده بود ،گفت: با بررسيها و ارزيابيهاي به عمل آمده روي اين ايده و در نهايت مطرح نمودن آن در شوراي فرهنگ عمومي اين نتيجه حاصل شد که نهم شهريور تحت عنوان اين روز نامگذاري و مراسم جامع و هدفمندي نيز در راستاي معرفي آن برگزار شود.
عباس ظاهري ادامه داد: بديهي است که هر يک از عزيزان با توجه به حوزه کاري خود طرحها و ايدههايي براي بخشهاي مختلف برنامههاي خاص اين روز در قزوين داشته باشند اما آنچه در حال حاضر بيش از هر موضوعي حائز اهميت به نظر ميرسد اين است که با توجه به فرصت 8 ماهه باقي مانده که فرصت زيادي هم نيست چه تدابيري انديشيده شود و چه هدفگذارياي صورت بگيرد تا نتيجه و دستاورد آن زمينه ساز مطرح شدن دوباره نام اين شهربه عنوان شهري تاريخي، فرهنگي، اجتماعي، مذهبي، سياسي و... گردد و رشد و توسعه همه جانبه آن را به دنبال داشته باشد.
وي با بيان اين مطلب که گرچه صله رحم و ديدار دوباره دوستان و آشنايان و بعضا همکلاسي ها ي قديم و نخبگان قزويني ارزش خاص خود را دارد ولي در اين همايش و گرد هم آيي هدف مهم‌تري در پيش است و آنهم اين که به بهانه اين نشست علاوه بر شناساندن نقش قزوين در تاريخ اين کشور متمدن و پهناور تبادل انديشه ميان قزويني‌هايي است که هر يک داراي ايده، نگرش، دانش و تخصص خاص خود هستند و ميتوانند با گردهمايي در اين گونه برنامهها و احياي حس تعلق خاطر آن‌ها نسبت به قزوين منشأ خدمات بسياري براي زادگاه خود باشند.
 ظاهري گفت: يکي از مهمترين دلايل عدم دستيابي قزوين به جايگاهي متناسب با پيشينه درخشان و سابقه چندهزار سالهاش اين است که ما قدر چهرههاي نخبه و شخصيت‌هاي انديشمند آن را نميدانيم کمااينکه قدر علامه بزرگوار آيت ا... رفيعي را ندانستيم و تهران از ايشان استقبال کرد ودر آغوشش گرفت و قدر حاج آقاي ابوترابي را نمي‌دانيم در حاليکه تمامي شهرها و استان‌هاي کشور و به ويژه کلان شهرها به داشتن مثل ايشان غبطه مي‌خورند و اين عزيزان نيز از آنجايي که اهداف متعالي دارند که با تنگ نظري‌ها و کج سليقه‌اي‌هاي ما جور در نمي‌آيد راهي ديگر شهرهاي کشور و به ويژه تهران ميشوند که اگر چه هر کجا باشند به کشور و هموطنان و بلکه به جهان بشريت خدمت ميکنند اما حرف ما اين است که در کنار اين اثرگذاري درکشور از دانش، تجربه و تخصص خود براي رشد زادگاه خود نيز استفاده کنند.
رييس شوراي شهر قزوين تأکيد کرد: اين سنت الهي است که شکر نعمتت افزون کند و کفر نعمت از کفت بيرون کند و چه نعمتي بزرگ‌تر از مغزهاي متفکر خيرانديش و اثرگذار که ما به راحتي آنان را از دست
مي دهيم و در مقايسه آنان را به کساني که از لحاظ علم، تقوا، خردورزي، سياستمداري و خدمتگزاري به گرد آنان هم نمي‌رسند مي‌فروشيم و جاي تاسف بيشتر اينجاست که بابت اين خسران بزرگ نه تنها اصلا احساس درد هم نمي‌کنيم، بلکه هلهله کنان به عنوان جايگزين به دنبال افرادي هستيم که به جاي خود محترم هستند ولي قابل قياس با امثال حاج آقاي ابوترابي (شخصيت ملي برجسته‌اي که از طرفي مورد تاييد مقام معظم رهبري مي‌باشد و همچنين بزرگان کشور از او حرف شنوي دارند و از طرفي ديگر گره گشاي مشکلات بزرگ استان و شهر قزوين و انساني است که در تب و تاب دغدغه رشد و بالندگي استان مي‌سوزد و رهنمود مي‌دهد و پي گيري مي‌کند) نيستند و علت العلل اين بيراهه رفتن‌ها احساس بي دردي و جهالت است که از هر دوي آنها به خدا پناه مي‌بريم.
ظاهري بخش ديگري از سخنانش را به اهميت دستاوردهاي همايش روز قزوين اختصاص داد و با تأکيد بر لزوم شکلگيري کميته پيگيري مصوبات همايش به عنوان يکي از کليديترين کميتههاي آن تصريح کرد: به اعتقاد من اگرچه از همين امروز بايد 8 ماه همانديشي، همفکري، برنامهريزي، هماهنگي و ... صورت بگيرد اما کار اصلي تازه از لحظهاي شروع ميشود که اين همايش به اتمام برسد که در همين راستا ضرورت دارد همانند سفرهاي استاني هيأت دولت که از پيش رئوس مصوبات آن مشخص و حتي به تصويب کارگروه ها مي‌رسد بايد از همين امروز مشخص کنيم که در پايان اين همايش قرار است چه دستاوردهايي حاصل شود و تعيين نماييم که هر کس مسئول پيگيري، رصد و ارزيابي کدام هدف تا دستيابي به نتيجة غايي است.
 همايش بزرگداشت قزوين بايد درشان نام و جايگاه اين شهر باشد
مسعود نصرتي، شهردار قزوين نيز به عنوان ديگر سخنران اين نشست با بيان اين مطلب که نهم شهريور روزي است که به نام قزوين نامگذاري شده و اين روز دقيقاً يک روز بعد از هفته دولت با آن حجم طرحها و برنامههاي خاص خود و در يکي از روزهاي دهه اول شهريور که مناسبترين ايام براي برپايي مراسمهايي با مقياس ملي و فراملي ميباشد تعيين شده است همه اين ويژگيها ميتواند به عنوان فرصت در خدمت هر چه جامعتر برگزار شدن همايش قزوين پايخت کهن قرار گيرد. شهردار قزوين گفت: تا زمانيکه موضوعي در حد يک ايده است و ما قصد نداريم کاري در راستاي آن انجام دهيم کسي هم از ما انتظاري ندارد و ما را به خاطر ايدهمان مورد فضاوت و ارزيابي قرار نميدهد اما به محض اين که اين ايده به زبان آمد و به اجرا گذاشته شد همه اعم از مردم، مسئولان، رسانهها و ... عملکرد ما را به صورت جزء به جزء مورد رصد و سنجش قرار ميدهند و اين ديدهباني و نقد و بررسي برگرفته از ذات انسان که موجودي کمال طلب است نشأت گرفته و لازمه انجام کيفي امور است. از همين رو ضرورت دارد حال که قرار است چنين روزي به نام قزوين ثبت شود و همايشها و برنامههاي خاصي نيز در راستاي آن برگزار گردد پيش از هر چيز جايگاه و موقعيت اين شهر در ابعاد مختلف شناسايي شود و سپس کليه دستگاه‌ها و ادارات مرتبط با آن حوزهها نيز وارد عرصه شوند و با هم انديشي و هم افزايي در صدد برداشتن گامي در خور شأن و منزلت قزوين برآيند. وي با يادآوري اقدامات صورت گرفته توسط شهرداري قزوين مبني بر مکاتبه با استاندارد به منظور ابلاغ اهميت اين موضوع به دستگاه‌هاي مرتبط و تأکيد بر مشارکت آن‌ها افزود: در گام نخست بايد نسبت به تشکيل دبيرخانه همايش که هسته مرکزي آن به شمار ميرود و همچنين تأمين منابع مالي آن بيترديد رقمي حدود يک ميليارد تومان را ميطلبد اقدام شود و از سازمان‌هاي مالياتي و امور اقتصادي مسکن و شهرسازي، نظام مهندسي، نظام پزشکي، صنايع و معادن و ... نيز جهت حضور در اين جلسات و مشارکت در برگزاري برنامههاي روز قزوين استفاده شود.
 اعلام آمادگي اتاق بازرگاني استان قزوين
کشاورز، رييس اتاق بازرگاني استان نيز طي سخناني با اظهار خرسندي از تصميم اتخاذ شده مبني بر نامگذاري روز قزوين تأکيد کرد: اگر نيتها خالص باشد اين حرکت به عنوان نقطه عطفي در تاريخ شهر قزوين توسط فعاليت شوراي سوم و شهردار منتخب آن ثبت خواهد شد. وي با اذعان اين مطلب که قزوين در گذشته مواردي جايگاه، افتخارات و ويژگيهاي محضر به فردي بوده است اظهار داشت: اما همه اين افتخارات تنها زماني ارزشمند هستند که به عنوان اندوختهاي به نسل آتي و به آيندگان منتقل شود. رييس اتاق بازرگاني استان ضمن اعلام آمادگي برگزاري همايش مذکور تصريح کرد: انتظار ميرود در حوزه بازرگاني پتانسيلها مشخص و تعيين گردد از چه حوزههايي قرار است چه کساني در اين همايش شرکت کنند وچه بهرههايي ميتوان از دانش، فن، سرمايه و تخصص آنها به نفع اين شهر گرفت. همچنين ضرورت دارد در کنار تهيه اين بانک اطلاعاتي نسبت به تهيه بسته حمايتي ويژه شامل حمايت مسئولين قضايي، اجرايي و استانداري و ... به منظور جذب منابع انساني مورد نظر اقدام شود.
 ضرورت معرفي نخبگان قزويني گمنام
افشار، رييس انجمن نخبگان استان نيز طي سخناني با اشاره به نقش معرفي چهرههاي ماندگار قزوين در حوزههاي مختلف، بر لزوم تأمين زيرساختهاي لازم جهت حضور شخصيتهايي که اصالتاً قزويني بوده اما در سطح ملي و حتي فراملي داراي جايگاه و مرتبهاي مهم و کليدي ميباشند و حتي خود شهروندان قزوين نيز نميدانند که اين شخصيتها قزويني هستند اشاره و اين رويکرد را گامي مؤثر در جهت بازتوليد شاخصهاي فرهنگي، هنري، تاريخي، بازرگاني، علمي و ... در اين شهر دانست.
 همگرايي نخبگان زمينه‌ساز اعتلاي شهر مي‌شود
فضلوي، رييس پارک علم و فنآوري استان نيز به عنوان ديگر سخنران اين نشست با بيان اين مطلب که بسياري از تحولات علمي از مسايل هستهاي تا سلولهاي بنيادي توسط نخبگان قزويني در کشور صورت گرفته است گفت: جاي تأسف دارد که کمتر کسي اينها را ميداند و شايد بزرگ‌ترين رسالت ما هم همين باشد که به بهانه اين همايش بسياري از اين شخصيتهاي مطرح و به نام را به همشهريان معرفي کنيم.
وي افزود: البته لازمه تحقق اين آرمان که نامآوران قزويني گرد هم آيند و حرکتي در راستاي اعتلاي زادگاهشان انجام دهند اين است که ابتدا يک هدفگذاري مشخص صورت بگيرد و سپس به دور از همه سليقهها، نگرشها و گرايشها که دليل اصلي گمنامي يا هجرت بسياري از نخبگان شهر ميباشد در راستاي دستيابي به آن هدف تلاش شود. فضلوي با بيان اين مطلب که متأسفانه فضاي حاکم بر قزوين به نوعي است که واگرايي ايجاد ميکند اذعان داشت: قزوين شهري نوظهور و منطبق با ساختارهاي عصر حاضر نيست، قزوين شهري صددرصد فرهنگي است و احيا و بازتوليد شاخصهاي فرهنگي آن و طرح آن در سطح ملي و فراملي بيش از هر چيز نيازمند همگرايي است.
 براي نخبگان 40 سال بعد قزوين برنامه‌ريزي کنيم
ديزاني، رييس جهاد دانشگاهي استان نيز اظهار داشت: نکتهاي که بايد توسط دبيرخانه و کميته اجرايي همايش روز قزوين مورد توجه قرار گيرد اين است که از همين امروز به فکر نخبگان 40 سال بعد باشيم و برنامهريزيهايي به عمل آوريم که آن‌ها را از دست ندهيم چرا که بسياري از جوانان امروز قزوين چهرههاي فرهيخته و نام آور سالهاي بعد خواهند بود، سالهايي که از همين امروز بايد به رايش طرح و برنامه ارايه کرد.
 بازتوليد هويت فرهنگي شهر حياتي است
محمدحسين شفيعيها، مدير کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان نيز به عنوان ديگر سخنران اين نشست با ضروري عنوان کردن نامگذاري روزي براي قزوين اذعان داشت: اين موضوع با توجه به موفقيتهاي چشمگير اين شهر در عرصههاي مختلف آنقدر حياتي به نظر ميرسد که چه بسا اگر خود قزوينيها نسبت به تحقق آن اقدامي نکنند ساير هموطنان ساکن در قزوين به فکر چاره بيفتد. مدير کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان از اهتمام شورا و شهرداري قزوين در راستاي نامگذاري روز قزوين قدرداني و تصريح کرد: شکلگيري يک دبيرخانه جدي و اصيل که نه مقطعي بلکه به صورت دائم و هميشگي در راستاي اهداف اين روز فکر، برنامهريزي و تصميمگيري نمايد يکي از مسايلي است که ضرورت توجه به آن احساس ميشود که در اين راستا پيشنهاد ميشود با توجه به اينکه شهرداري مرکز اصلي اداره شهر است و اعضاي شورا نيز به عنوان منتخبين و نمايندگان مردم همگام با آن در عرصههاي مختلف حضور دارند اين کميته توسط خود شهرداري و شوراي شهر تشکيل شود. وي خاطرنشان کرد: تهيه و تصويب اساسنامهاي جامع با هدف ساماندهي و ضابطهمند سازي روند فعاليتهاي مربوط به صفر تا صد اين روز و برنامههاي وابسته به آن از ديگر مسايلي است بايد در اسرع وقت که بايد نسبت به انجام آن اقدام شود چرا که اين اساسنامه کمک ميکند تا حتي اگر مسئولي تغيير کرد، از اين شهر منتقل شد يا وضعيت شغلياش تغيير پيدا کرد هيچ گونه خللي به اهداف ما وارد نشود و به جاي قايم بودن قايم به برنامه باشيم و آيندگان نيز در خلأ حضور ما و با تمسک به همين مسير راه بتوانند يا روزنامه اين شهر را زنده نگه دارند. مدير کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان بخش ديگري از سخنانش را به هدفگذاري برنامههاي روز قزوين اختصاص دارد يادآور شد، آنچه بيش از هر شاخص ديگري مايه مباهات اين شهر و مردم آن است هويت فرهنگي آن در سطح کشور است و به اعتقاد من حتي اگر ميلياردها دلار هم خرج شود يا در حوزههاي تجاري اقتصادي و ساخت و ساز اين شهر سرمايهگذاري شود اما هويت فرهنگي شهر در حاشيه رانده شود يا مورد بيمهري قرار گيرد نه تنها هيچ ارزشي نخواهد داشت بلکه جز مصيبت و خسران چيزي ديگري براي اين شهر به دنبال نخواهد داشت.
شفيعيها همچنين با اشاره به تعاملات صورت گرفته با عجم استاندار قزوين و حجهالاسلام ابوترابي نماينده ولي فقيه مبني بر ارايه اين درخواست به دولت که ما از بودجه دولتي هيچ مطالبهاي نداشته باشيم و در مقابل دولت نيز مبلغي به عنوان درآمد از استان ما مطالبه نکند و اينگونه قزوين را با مديريت درآمدهاي خودش اداره کنيم اذعان داشت: از آ نجايي که ترديدي نداريم قزوين با اتکا به اين روش بيشتر رشد و توسعه خواهد يافت قرار شده حاج آقاي ابوترابي اين موضوع را از طريق معاونت راهبردي ريس جمهور پيگيري نمايند که اين مسأله ميتواند در همايش روز قزوين به عنوان يک هدف گذاري مطرح شود و از نخبگان علمي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و ... حاصر در اين نشست به صورت علمي و هدفمند نظرخواهي شود که چگونه ميتوان به اين جايگاه دست يافت و از آن صيانت کرد که البته ضرورت دارد از همين امروز نسبت به ايجاد کارگروهها و کميتههاي مربوط به آن اقدام گردد و چه بسا دستاوردهاي اين رويکرد بتواند به عنوان مصوبات سفر چهارم رئيس جمهور به قزوين در دستور کار قرار گيرد. وي در خاتمه سخنانش با تأکيد بر لزوم افزايش آستانه تحمل توان و پذيرش يکديگر به دور از هر گونه نگاههاي سليقهاي و نگرشهاي شخصي خاطرنشان کرد: ما بايد به آنجا دست پيدا کنيم که وقتي نام قزوين و مصالح و منافع آن به ميان آمد به هر طرز تفکر و باوري که به فروعات مربوط ميشود روي اصول که همان جايگاه و منزلت شهر است يک صدا شويم و از ظرفيتهاي يکديگر به نفع آن استفاده کنيم که اين موضوع نيز با توجه به علايم حاکي از ضعيف بودن اين رويکرد شهر ميتواند به عنوان يک سرفصل مهم و توسط کميتهاي خاص در همين همايش مورد آسيبشناسي قرار گيرد.
 نقش اطلاع‌رساني هدفمند در ارتقاي سطح کيفي برنامهها
فتوحي، مشاور بنياد بخبگان استان نيز با بيان اين مطلب که برگزاري بهينه همايش قزوين پايتخت کهن نيازمند مشخص شدن دامنه فعاليت مدعوين، سوابق کاري و ويژگيهاي آن‌ها است اظهار داشت: کميته تعيين شاخصها و معيارهاي مورد نظر جهت دعوت از چهرههاي قزويني موفق در سطح کشور و خارج از کشور بايد هر چه زودتر فعاليت خود را آغاز کند و به افراد موردنظر در اسرع وقت اطلاعرساني نمايد چرا که با توجه به نوع مشاغلي که اين افراد دارند بايد از چندماه زودتر مطلع شوند تا بتوانند براي حضور در اين مراسم برنامهريزيهاي لازم به عمل آورند.
چهره‌هاي دلسوز غير بومي را در يابيم
اسلامي صدر، مدير کل دفتر امور شهري استانداري نيز طي سخناني با بيان اين مطلب که نخبگان بسياري به اين شهر خدمت کردهاند يا در آن زندگي ميکنند که اصالت نيز قزويني نيستند بر تعدد و تنوع معيارها و فاکتورها براي تعريف يک چهره نخبه اشاره و يادآوري کرد: بايد به گونهاي برنامهريزي شود که ضمن تنگ نشدن دامنه حضور نخبگان در اين همايش از حضور نخبگان غيربومي اما دلسوز و متعهد به اين شهر نيز دعوت به عمل آيد. وي گفت: همچنين برپايي جشنواره توليدات آثار فاخر در قزوين نيز ميتوان به عنوان يکي از بخشهاي اين همايش بر کيفيت و غناي آن بيفزايد و آثار برگزيده اين شهر را نيز در سطح ملي معرفي نمايد.
 صيانت از پيشينه شهر و عقبه فرهنگي مذهبي آن
حجهالاسلام علي ارباب، رييس دفتر امام جمعه قزوين نيز طي سخناني با اشاره به منويات مقام معظم رهبري در خصوص شهر قزوين و جايگاه آن گفت: ايشان پس از طرح ديدگاه‌هاي خود خطاب به مسئولان اين استان تأکيد کردند که آنچه در باب قزوين گفتم براي اين نبود که شما غره شويد بلکه به اين خاطر بود که بدانيد شما يک هويت و پيشينهاي داريد درصدد صيانت از آن برآييد. رييس دفتر امام جمعه قزوين افزود: حال بايد ارزيابي کرد و ديد که آيا ما از اين پيشينه صيانت کردهايم يا خير؟ به طور مثال دانشگاه بينالملل امام خميني (ره) داراي عقبه بسيار مهمي است و با اهدافي متعالي ايجاد شده و امکانات، زمين و بناهاي وسيع، متعدد و متنوعي در اختيار دارد اما به راستي چه استفادهاي از اينها شده است؟ از ناحيه اين امکانات چه دستاوردهايي داشتهايم.
وي تأکيد کرد: اينکه اين نخبهاي به اين شهر دعوت شود چه اهميتي دارد مهم اين است که اين نخبه در شهر بماند و براي احياي هويت اين شهر سرمايهگذاري کنيد.
 حمايت از پايان‌نامه‌هاي دانشجويي مرتبط با قزوين
افشار، نماينده فرماندار نيز پيشنهاد کرد: از طريق برقراري ارتباط با رؤساي دانشگاه‌ها نسبت به تعريف موضوعات پاياننامههاي دانشجويي مقاطع کارشناسي ارشد و دکترا با رويکرد مردمشناسي، فرهنگ و تاريخ اين شهر اقدام شود.
وي گفت: همچنين ساخت يک المان از شهر قزوين و نصب آن در معرض ديد عموم يا حفظ بخشي از بافت شهر که داراي جاذبههاي خاص تاريخي، فرهنگي است همانند مجلات کاهگلي يزد يا معماري سنتي شهر کاشان رويکردي است که ميتواند در معرفي اين شهر مؤثر واقع شود.
 يادواره شهداي جنگ تحميلي و جشنواره منطقهاي رسانه
عليرضا منجم، رييس اداره روابط عمومي شهرداري قزوين نيز با بيان اين مطلب که تشکيل کميته اطلاع رساني با توجه به نقش آن در آماده سازي ذهن شهروندان و مسئولان نسبت به نامگذاري اين روز موضوعي است که بايد از امروز براي آن برنامهريزي صورت بگيرد اظهار کرد: بديهي است که هر چه قدر برد اطلاع رساني و آگاهسازي شهروندان در اين خصوص پررنگتر باشد مشارکت و همراهي مخاطبان نيز افزايش يافت و به تبع آن با دستاوردهاي قابل توجهي نيز رو به رو خواهيم بود: وي در خاتمه از برگزاري نمايشگاه مخترعان، يادواره شهداي جنگ تحميلي، جشنواره منطقهاي رسانه، برپايي نمايشگاه‌هاي خوشنويسي و ... به عنوان راهکارهايي جهت برنامههايي جنبي همايش روز قزوين ياد و بر نقش آنها در راستاي ارتقاي سطح کيفي اين همايش تأکيد کرد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط