یکشنبه ۱۴۰۱/۰۱/۲۱

امروز؛ 21 فروردین ماه انجام می شود:

رصد ماه در بوستان مشاهیر قزوین

ویژه برنامه رصد ماه با حضور شهروندان قزوینی توسط سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین در بوستان مشاهیر قزوین برگزار شد.

به گزارش عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین؛ رصد ماه امروز، 21 فروردین ماه ساعت 19 الی 20 در بوستان مشاهیر رو به روی شهرداری مرکز انجام می شود.

بنابراین گزارش؛در این برنامه رصد شهروندان به کمک رصدگران و با استفاده از تلسکوپ به رصد ماه زیبا می پردازند.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط