چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۹/۳۰

معاون طرح و برنامه شهرداري قزوين:

اصلاح بودجه سال 1390 شهرداري قزوين تقديم شوراي شهر شد

با صرف حدود 700 نفر-ساعت کار کارشناسي اصلاح بودجه سال 90 شهرداري به تأييد شهردار رسيد و براي تصويب به شوراي اسلامي شهر تقديم شد.

 

معاون طرح و برنامه شهرداري قزوين گفت: با صرف حدود   700 نفر-ساعت کار کارشناسي اصلاح بودجه سال 90 شهرداري به تأييد شهردار رسيد و براي تصويب به شوراي اسلامي شهر تقديم شد.
جمال رهبري منش افزود: سهم جاري و عمراني در اصلاح بودجه تغيير محسوسي نداشته و به ترتيب 14.9 درصد و 85.1 درصد است.
وي همچنين از اجراي پروژه سنجش رضايت شهروندان از عملکرد شهرداري در سال 90 در آينده نزديک خبرداد و افزود: همانند سال گذشته پروژه سنجش رضايت شغلي کارکنان شهرداري و نيز سنجش رضايت شهروندان از عملکرد شهرداري قزوين در سال 90 در ديماه سال جاري انجام خواهد شد.
رهبري منش افزود: اين پروژه ها با توان کارشناسان حوزه معاونت طرح و برنامه صورت مي پذيرد و هزينه اي به مشاور پرداخت نمي شود . به همين منظور از محل اين صرفه جويي ، جوايز با ارزشي در نظر گرفته شده که به قيد قرعه بين شرکت کنندگان در اين نظر سنجي ها اهداء خواهد شد.
رهبري منش از همه کارکنان شهرداري قزوين و شهروندان شهر درخواست کرد که با همکاري صميمانه خود با دست اندرکاران اين پروژه ، مديران شهرداري را در اطلاع از خواست ها و نظرات خود و اداره هرچه بهتر امور شهر، ياري کنند.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط