پنجشنبه ۱۳۹۰/۱۰/۰۸

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي استان قزوين:

عملکرد سازمان فرهنگي -ورزشي شهرداري قزوين ستودني است

سازمان فرهنگي -ورزشي شهرداري در حوزه آموزش و توسعه فرهنگ ترافيک تعامل سازنده اي با اداره راهنمايي و رانندگي داشته است به گونه اي که بسياري از انتظارات برآورده نشده اين اداره از ساير نهادهاي مرتبط با ترافيک به وسيله همين سازمان به مرحله اجرا گذاشته مي شود.

 

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي استان قزوين گفت: عملکرد سازمان فرهنگي- ورزشي ستودني است و نهادهاي ديگر بايد در اجراي طرح هاي خود از آن الگو بگيرند.
به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگي- ورزشي شهرداري قزوين؛ سرهنگ غلامعلي حسني افزود: اين سازمان در حوزه آموزش و توسعه فرهنگ ترافيک تعامل سازنده اي با اداره راهنمايي و رانندگي داشته است به گونه اي که بسياري از انتظارات برآورده نشده اين اداره از ساير نهادهاي مرتبط با ترافيک به وسيله همين سازمان به مرحله اجرا گذاشته مي شود.
وي گفت: در تعامل شهرداري و اداره راهنمايي و رانندگي قبل از ارايه خدمات سخت افزاري بايد فرهنگ استفاده صحيح از اين خدمات را نهادينه کرد که اين امر تا حد زيادي از سوي شهرداري و از طريق سازمان فرهنگي ورزشي مورد توجه قرار گرفته است.
رئيس پليس راهنمايي و رانندگي استان قزوين گفت: موفقيت در آموزش و اطلاع رساني به شهروندان و تشويق آنان به اجراي مقررات موجبات حفظ فضاي شهري از گزند و معضلات ناشي از ترافيک را فراهم مي آورد.
حسني در خصوص نحوه همکاري اين دو نهاد اذعان کرد: شهرداري قزوين همه ساله تفاهم نامه هايي را با نيروي انتظامي استان در قالب کميته هاي اجتماعي، امنيتي و ترافيکي منعقد مي کند که طي آن شهرداري و نيروي انتظامي موظف به هماهنگي و همکاري نزديک با يکديگر خواهند شد.
وي ادامه داد: در کميته اجتماعي که مباحث فرهنگي ترافيک را نيز در بر مي گيرد،سازمان فرهنگي ورزشي ملزم به تامين اقلام فرهنگي مرتبط با نيروي انتظامي از جمله موارد مربوط به ترافيک و توزيع آن ها در ميان شهروندان و نهادهاي مختلف مانند مدارس و مهدهاي کودک و نظاير آن است.
وي با اشاره به محدوديت اعتبارات اداره راهنمايي و رانندگي در بخش آموزش و تبليغات تصريح کرد: در همين راستا سازمان فرهنگي ورزشي در بحث فرهنگسازي ترافيک در قالب تبليغات و حمايت هاي ريالي و از طريق تهيه و توزيع بسته هاي آموزشي فرهنگي براي گروه هاي سني مختلف، لوح هاي فشرده، چاپ بنر، تراکت، کتابچه و بروشور و همچنين تبليغات در رسانه ملي با حمايت هاي مالي اين سازمان با محتواي توصيه هاي ايمني رانندگي براي ساماندهي ترافيک شهر در حوزه نرم افزاري به ياري اين اداره پيوسته است.
رئيس پليس راهنمايي و رانندگي استان با تاکيد بر دوجانبه بودن اين همکاري ها خاطرنشان کرد: اين اداره نيز در صورت درخواست سازمان فرهنگي ورزشي در اجراي برنامه هاي مختلف نظير برگزاري برنامه هاي تابستانه، نمايشگاه ها و همايش هاي مختلف ورزشي از جمله پياده روي هاي خانوادگي، در کنار اين نهاد فرهنگي قرار مي گيرد و به عنوان مجري انتظامي ترافيکي، اين نهاد را از طريق اعمال تمهيدات ترافيکي ياري مي دهد.
وي تاکيد کرد: مسلم است که اجراي اين گونه برنامه ها تجمع افراد و در نتيجه ايجاد مسايل ترافيکي را در پي دارد اما با در نظر گرفتن ثمرات مثبت آن ها و با توجه به اينکه برگزار کنندگان اين برنامه ها از طريق هماهنگي و برقراري ارتباط نزديک با سازمان هاي اتوبوسراني و تاکسيراني، زمينه استفاده از حمل و نقل عمومي را براي شهروندان فراهم مي آورند، مي توان گفت مسايل ترافيکي ناشي از برنامه هاي ياد شده قابل حل و فصل بوده و با ورود اداره راهنمايي و رانندگي به اين بخش به حداقل ممکن خواهد رسيد.
رئيس پليس راهنمايي و رانندگي استان قزوين با تاکيد بر اينکه اداره راهنمايي و رانندگي خود را موظف به همکاري در اين برنامه ها مي داند يادآور شد: علاوه بر انتظام بخشي ترافيکي حضور کارشناسان اين اداره در برنامه هاي مختلف فرهنگي و فراغتي سازمان فرهنگي ورزشي و ارايه موارد آموزشي و ترافيکي به شهروندان به صورت چهره به چهره نمونه ديگري از اين همکاري ها است که با توجه به نوع برنامه ها و به خصوص ويژگي شادي آفرين بودن آن ها تاثير به سزايي در فرهنگ سازي ترافيک دارد.
وي جشنواره شهروند برگزيده با معرفي شهروند نمونه ترافيکي و همايش همياران محرم را نمونه هايي از برنامه هاي مشارکتي اين دو نهاد ذکر و تصريح کرد: در اين رابطه برنامه هاي ديگري نيز اجرا شده است که هدف کلي آن ها جهت دهي به توصيه ها در بعد شهرنشيني و ترافيکي، هماهنگي و هم سويي خواسته هاي دو طرف براي رسيدن به شهري روان و سالم به عنوان يکي از اهداف چشم انداز 1404 شهرداري قزوين و در نتيجه ارايه نکات مشترک دو نهاد به شهروندان است.
رئيس پليس راهنمايي و رانندگي استان قزوين با اشاره به وظايف ذاتي برخي از دستگاه هاي فرهنگي استان، فعاليت هاي آن ها را در زمينه توسعه فرهنگ ناکافي دانست و تاکيد کرد: سرمايه گذاري در اين حوزه بيشترين انتفاع مردم را سبب مي شود بنابراين انتظار ايفاي نقش پررنگ تر به وسيله آنان در زمينه تبليغ، آگاهي دادن و فراهم کردن بسترهاي مختلف فرهنگي که يکي از شاخه هاي اصلي دين مبين اسلام است يک انتظار کاملا موجه محسوب خواهد شد.
پايان پيام
 

تصاویر مرتبط