جمعه ۱۳۹۰/۱۰/۰۹

مجابي، معاون اداري و مالي شهرداري قزوين:

هزينه سرانه هر شهروند قزويني دو ميليون ريال است

هزينه سرانه نگهداشت شهر براي هر شهروند در قزوين براي هر نفر دو ميليون ريال است و اين در صورتي است که درآمد شهرداري ها از محل اخذ اين عوارض جوابگوي اين هزينه ها نيست.

 

معاون اداري و مالي شهرداري قزوين گفت: 520 هزار برگ فيش عوارض نوسازي و بهاي مديريت خدمات پسماند توزيع شد.
سيد تقي مجابي در گفت و گو با پيام شهر خاطر نشان کرد: اين تعداد فيش عوارضي در 9 ماهه سال جاري توزيع شده است.
وي با تاکيد بر اين که خوش حسابان اين عوارض ميتوانند از جايزه خوش حسابي 10 درصدي قانون نوسازي به صورت کاهش عوارض خود بهرهمند شوند، تصريح کرد: اشخاصي که عوارض سالانه خود را تا پايان سال پرداخت ميکنند به استناد تبصره يک ماده 10 قانون نوسازي از اين جايزه استفاده ميکنند.
معاون اداري و مالي شهرداري قزوين در خصوص ديرکرد در پرداخت اين عوارض نيز گفت: افرادي که موفق به پرداخت عوارض خود تا پايان سال نشوند، بر اساس ماده 14 همين قانون، بايد از آغاز سال بعد 9 درصد زيان ديرکرد پرداخت کنند و نيز از جايزه خوش حسابي محروم شده که در مجموع، دچار 19 درصد زيان ميشوند.
مجابي اظهار کرد: عوارض پايدار شهري به عوارض مستمر از جمله نوسازي، کسب و پيش و بهاي خدمات مديريت پسماند اطلاق ميشود که شهرداري قزوين طبق روال همه ساله اقدام به چاپ و توزيع آن به درب منازل کرده است. وي با اشاره به سياستهاي تشويقي جهت پرداخت عوارض شهرداري ياد آور شد: از جمله برنامههاي شهرداري قزوين جهت جذب و دريافت عوارض و بهاي خدمات مديريت پسماند، ميتوان به سياستهاي تشويقي از جمله جوايز خوش حسابهاي دوره اي اشاره کرد که با اعمال اين گونه موارد ميتوان گامي بلند در مسير دريافت عوارض ساليانه و معوقه برداشت. معاون اداري و مالي شهرداري قزوين خاطر نشان کرد: انجام طرحهاي عمراني، خدماتي رفاهي مانند ساخت بوستانها و مواردي اين چنيني نيازمند جذب منابع مالي است.
 
مجابي در ادامه در رابطه با نحوه توزيع فيشهاي نوسازي گفت: پيمانکاري از سال گذشته جهت توزيع فيشها بکارگرفته شده است تا به صورت انبوه آنها را در محدوده قانوني سطح شهر قزوين به منازل و محل کار شهروندان ارسال کند. وي گفت: در سال جاري براي رفاه حال همشهريان پرداخت مبالغ عوارض به صورت اقساطي در سه نوبت برنامه ريزي شده است تا شهروندان در هر دوره چهار ماهه نسبت به پرداخت آن اقدام کنند. معاون اداري و مالي شهرداري قزوين راجع به چگونگي پرداخت عوارض خود گفت: شهروندان ميتوانند به سه صورت نسبت به پرداخت اين عوارض اقدام کنند. پرداخت اينترنتي، همچنين از طريق خود پردازهاي متصل به شبکه شتاب با استفاده از شماره شناسه قيد شده در فيش عوارض و در صورت تمايل به پرداخت حضور نيز ميتوانند به بانکهاي عامل ملي، ملت و بانک شهر مراجعه کنند.
مجابي خاطر نشان کرد: اگر چه امکان پرداخت حضوري براي شهروندان وجود دارد اما توصيه ميشود تا جايي که ميسر است به دليل صرفه جويي در زمان، انرژي و نيز کمک به کاهش ترافيک در سطح شهر، همشهريان عزيز از پرداخت الکترونيکي و يا خود پردازها استفاده کنند.
وي با اشاره به اينکه اين عوارض به تامين بخشي از منابع مالي شهرداري کمک ميکند، تاکيد کرد: هزينه سرانه نگهداشت شهر براي هر شهروند در قزوين براي هر نفر دو ميليون ريال است و اين در صورتي است که درآمد شهرداريها از محل اخذ اين عوارض جوابگوي اين هزينهها نيست.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط