جمعه ۱۳۹۰/۱۰/۱۶

وزيري نژاد، مديرعامل سازمان فرهنگي-ورزشي شهرداري قزوين:

فرهنگسراها عملکرد مساجد را تحت پوشش قرار نمي دهند

در ابتدا تصور مي شد فرهنگسراها اقدامات و برنامه هاي مساجد را تحت پوشش خود قرار مي دهند ولي خوشبختانه به مرور زمان و با اعتمادسازي اين واقعيت پذيرفته شد که چنين نيست و فرهنگسرا در راستاي وظايف مساجد انجام وظيفه خواهد کرد.

مديرعامل سازمان فرهنگي، ورزشي شهرداري قزوين گفت: فرهنگسراها در راستاي وظايف مساجد انجام وظيفه مي کنند.
  ولايت - سعيدوزيري نژاد رئيس سازمان فرهنگي، ورزشي شهرداري قزوين در گزارشي از روند مشارکت محله ها با سازمان در اجراي برنامه هاي فرهنگي خبرداد و گفت: در ابتدا تصور مي شد فرهنگسراها اقدامات و برنامه هاي مساجد را تحت پوشش خود قرار مي دهند ولي خوشبختانه به مرور زمان و با اعتمادسازي اين واقعيت پذيرفته شد که چنين نيست و فرهنگسرا در راستاي وظايف مساجد انجام وظيفه خواهد کرد.
وي تشکل هاي مذهبي قزوين را در سطح شهري، استاني و گاها ملي توانمند دانست و گفت: با توجه به اينکه مهمترين مقوله ي کاري آنها آشنا کردن مردم با مفهوم دين و سيره و رفتار ائمه ي اطهار است از پتانسيل و ظرفيت آنها براي برنامه هاي مذهبي و ديني در سطح شهر مي توان بهره برد که
وزيري نژاد که در مورد شناسايي ظرفيت تشکل ها و شناساندن برنامه هاي سازمان به اين نهادهاي غيردولتي و ديگر موارد صحبت مي کرد، خبر داد: توليد برنامه ي مشارکتي با هيات هاي مذهبي توانمند از جمله برنامه هاي پيش روي ماست که تا حدودي بدان دست پيدا کرديم.
پايان پيام

تصاویر مرتبط