شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۱

با مشارکت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین؛

محفل انس با قرآن در مسجد جوالائمه(ع) قزوین برگزار شد

محفل انس با قرآن در مسجد جوالائمه(ع) محله راه آهن با مشارکت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین؛ در راستای ترویج فعالیت‌ها و فرهنگ دینی و قرآنیمحفل انس با قرآن در مسجد جوالائمه(ع) محله راه آهن با مشارکت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین برگزار شد.

در این محفل نورانی جمعی از قاریان ممتاز کشوری به تلاوت آیات کلام وحی پرداختند.

بنابر این گزارش؛ هدف اصلی برگزاری این محافل نورانی، ترويج فرهنگ قرآنی، ایجاد نشاط معنوی و تقويت باورهای دينی و ارزشی در بين مردم است.

پایان پیام

تصاویر مرتبط