چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۱۲

بازدید اعضای ستاد محرم از تکایا و ایستگاه‌های صلواتی سطح شهر قزوین

اعضای ستاد محرم از تکایا و ایستگاه‌های صلواتی سطح شهر قزوین بازدید کردند، این بازیدها ادامه خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین؛این بازید ها در راستای ارائه خدمات بهتر به عزاداران حسینی و به منظور افزایش ضریب ایمنی در تکایا و مساجد و حسینیه‌ها در ایام محرم و همچنین رعایت اصول ایمنی، مسائل ترافیکی و مدیریت یکپارچه پسماندهای شهری در حال انجام است.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط