شنبه ۱۴۰۱/۰۵/۲۲

برگزاری کارگاه آموزشی فرزند پروری مثبت در خانه فرهنگ شهید نواب صفوی

کارگاه آموزشی فرزند پروری مثبت در خانه فرهنگ شهید نواب صفوی قزوین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین؛کارگاه آموزشی فرزند پروری مثبت به صورت رایگان در راستای بهبود ارتباط موثر میان والدین و فرزندانشان و تحکیم بنیان خانواده ها برگزار شد.

بنابراین گزارش؛دراین کارگاه آموزشی،تکنیک های مدیریت رفتاری فرزندان از قبیل مهارت تشویق،تنبیه،توجه،نادیده گرفتن و .... به والدین آموزش داده شد.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط