یکشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۲۳

به میزبانی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قزوین :

جلسه کمیته راهبری سرمایه اجتماعی استان قزوین برگزار شد

به میزبانی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قزوین؛جلسه کمیته راهبری سرمایه اجتماعی استان قزوین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین؛این جلسه با محوریت اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری با حضور نمایندگان و مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد.

بنابراین گزارش: کمیته راهبری سرمایه های اجتماعی استان قزوین در راستای دستیبابی به یک راهکار عملیاتی برای افزایش شاخص های سرمایه های اجتماعی در استان قزوین تشکیل شده است.

این گزارش می افزاید:این کمیته درصدد است تا با اتخاذ یک تصمیم گیری مناسب و هدفمند میزان اعتماد،رضایت مندی، صمیمت و وفاداری در سطح شهر قزوین را بالا ببرد و رضایت مندی مردم را از دستگاه های اجرایی افزایش دهد، چرا که این مهم یکی از شاخص های مهم  سرمایه های اجتماعی است

پایان پیام.

تصاویر مرتبط