شنبه ۱۴۰۱/۰۷/۲۳

برجی:

راه اندازی باشگاه شهروند یار در قزوین

برجی، سرپرست سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین از راه اندازی باشگاه شهروند یار در قزوین خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین،برجی  در دیدار « کودکان نخبه در رشته های علمی،ادبی و قرآنی با مهدی صباغ شهردار قزوین و اعضای شورای اسلامی شهر قزوین» از راه اندازی  باشگاه شهروند یار در قزوین خبر داد.


وی اظهار کرد: اولین اعضای این باشگاه شهروند یار نیز کودکانی هستند که امروز با حضور مهدی صباغ شهردار قزوین و اعضای شورای اسلامی شهر قزوین مورد تقدیر قرار می گیرند.


برجی در خاتمه خاطرنشان کرد:کودکانی که امروز تقدیر می شوند،عمدتا کودکانی هستند که در خانه های فرهنگ و فرهنگسراهای سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین آموزش دیده اند.

 

تصاویر مرتبط