دوشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۲۳

بازدید از مساجد ناحیه شهری چوبیندر باهدف بررسی و حل مشکلات

حسین برجی سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین به همراه علی فرمانی رییس شورای اسلامی شهر قزوین، مهری السادات تقوی و فرج الله فصیحی رامندی اعضای شورای اسلامی شهر قزوین، حسین برجی سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین و حاجی سید رضی مدیر منطقه یک از مساجد واقع در چوبیندر و خیرآباد بازدید کردند.

بازدید از مساجد ناحیه شهری چوبیندر باهدف بررسی و حل مشکلات img subimg subimg subimg

تصاویر مرتبط