چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۲۳

نشست تخصصی مجموعه مدیریت شهری قزوین با سمن های مردم نهاد حوزه شهری برگزار شد

نشست تخصصی مجموعه مدیریت شهری قزوین با سمن های مردم نهاد حوزه شهروندی،شهرسازی و معماری،منابع طبیعی و محیط زیست با حضور فصیحی رامندی، اشدری، الهیاری، صلح جو، چگینی، تقوی و مهدیخانی اعضای شورای اسلامی شهر قزوین، برجی معاون شهردار و سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین در سالن مفاخر شهرداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین؛در نشست تخصصی سازمان های مردم نهاد فعال درحوزه مدیریت شهری با اعضای شورای اسلامی شهر قزوین، برخی از دبیران و مسئولان سمن های فعال در سه حوزه «شهروندی، شهرسازی و معماری، منابع طبیعی و محیط زیست» به بیان نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود پرداختند که به بخشی از آنها اشاره می شود.

 

  • بهره‌مندی از نظرات تخصصی سمن‌های فعال در کمیسیون های شورای اسلامی شهر قزوین و اجرای طرح های شهری
  • حفظ باغستان سنتی قزوین به عنوان هویت کهن شهر تاریخی قزوین و بیمه باغداران
  • اجرای پیوست های زیست محیطی در طرح های شهری و ساخت و سازها
  • استفاده از فناورهای نوین و هوشمند در اجرای طرح های ترافیکی
  • حفظ بافت های فرسوده به عنوان هویت شهر قزوین
  • برگزاری نشست تخصصی سمن های فعال در حوزه فرهنگی و اجتماعی
  • اجرای برنامه های فرهنگی که منجر به امید آفرینی و نشاط در شهروندان شود
  • در دستور کار قرار گرفتن اجرای برنامه های غنی فرهنگی که اعتماد، نشاط، سرزندگی و امید را در شهروندان افزایش دهد و حس تعلق به شهر قزوین را در آنان زنده کند.
  • خروجی و نتیجه این نشست ها در اختیار سمن ها قرار گیرد و برگزاری آن به صورت مستمر ادامه داشته باشد .

تصاویر مرتبط