یکشنبه ۱۳۹۰/۱۲/۲۱

نشست هم انديشي سازمان پارک ها و سازمان فرهنگي قزوين برگزار شد

نشست هم انديشي سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري و سازمان فرهنگي - ورزشي شهرداري قزوين برگزار شد.

 

 مهدي نورمحمدي، مشاور فرهنگي اجتماعي شهردار قزوين در ابتداي اين جلسه، با برشمردن فوايد فضاي سبز و نقش برجسته و مهم آن در تلطيف فضاي شهري و ايجاد شور و نشاط در بين شهروندان، به معضل ونداليسم و تخريب آگاهانه و ناآگاهانه فضاي سبز و تجهيزات موجود در آن توسط برخي از شهروندان اشاره و تصريح کرد: متاسفانه مشکل ونداليسم يکي از مهم ترين معضلاتي است که شهرداري را متحمل خسارات سنگيني مي کند و تنها از طريق فرهنگ سازي است که مي توانيم تا حدود زيادي، اين پديده ناپسند شهري را کاهش دهيم.
 
 وي افزود: بايد به دنبال شيوه هاي جديد آموزش شهروندي و فرهنگ سازي عمومي باشيم و از طريق آموزش هاي پايه اي از مهد کودک ها و مدارس، حفظ و نگهداري و احترام به فضاي سبز را در بين مردم نهادينه کنيم.
 
در ادامه، نماينده سازمان فرهنگي ورزشي، گزارشي درباره عملکرد سازمان متبوع خود در زمينه آموزش و فرهنگ سازي، شامل توليد و پخش انيميشن از شبکه استاني قزوين ارائه کرد و سپس نمايندگان سازمان پارک ها و فضاي سبز نيز طي سخناني به بيان مشکلات حوزه خود پرداختند و به انواع تخريب فضاي سبز و تجهيزات موجود در آن اشاره نمودند و بيشترين اين تخريب ها را توسط خانواده ها، دانش آموزان، مالکين مغازه ها و منازل مسکوني، جوانان، بزرگسالان، پيمانکاران ساختماني، رانندگان خودروها، ارگان ها ي دولتي، سارقين و معتادان دانستند.
 
آن ها همچنين قطع و هرس خودسرانه درختان، آسيب رساندن به وسايل بازي و ورزشي پارک ها، تخريب فضاي ساختماني، نصب اشياي خارجي بر روي درختان، اسکيت بازي و موتور سواري در معابر پارک ها، قرار دادن ظروف داغ بر روي چمن، توقف اتومبيل در حريم فضاي سبز، نصب تجهيزات شهري در فضاي سبز، تخريب چمن از طريق قرار دادن ظروف داغ بر روي آن، خشکانيدن درخت از طريق ريختن روغن ماشين و گازوئيل و سرقت شيرآلات سرويس هاي بهداشتي را از جمله آسيب هاي وارده توسط اين افراد دانستند. در ادامه جلسه، کارشناسان سازمان پارک ها به تشريح زواياي ديگري از مشکلات حوزه خود پرداختند که از جمله مي توان به عدم توجه برخي از ارگان هاي دولتي و از جمله آموزش و پرورش به بحث آموزش فرهنگ حفظ و نگهداري از فضاي سبز، بي توجهي برخي از سازمان هاي شهرداري همچون سازمان عمران و سازمان ترافيک شهرداري نسبت به فضاي سبز در هنگام اجراي طرح هاي عمراني و اصلاح هندسي خيابان ها در چهارراه سپه، خيابان نادري، چهارراه عمران و اطراف پل ولايت، عدم تنوع طراحي و يک شکلي و يکنواختي و آشفتگي هاي بصري در طراحي پارک ها اشاره کرد.
 
ضرورت حفظ آرامش شهروندان که با تغيير کاربري بوستان ها تا حدودي مختل شده و فاصله بين سازمان پارک ها و فرهنگي ورزشي، از ديگر موضوعات مطروحه در اين نشست بود. همچنين در ادامه اين جلسه، کارشناسان سازمان پارک ها به تشريح يکي از اقدامات اساسي خود تحت عنوان هميار فضاي سبز در زمينه فرهنگ سازي و آموزش هاي شهروندي پرداختند و تاکيد کردند با اجراي اين طرح که چهار هزار نفر را تحت پوشش قرار داد، نوآموزان 40 مهد کودک قزوين با دريافت کتاب ها و کتابچه هاي آموزشي، پازل و سي دي هاي آموزشي، با اصول مراقبت از گياهان، وسايل بازي و مبلمان پارکي بوستان ها و اهميت فضاي سبز آشنا شدند.
 
در پايان اين نشست مقرر شد کارشناسان دو سازمان هم خانواده پارک ها و فضاي سبز و فرهنگي ورزشي، در اجراي طرح هاي آموزشي تعامل بيشتري با يکديگر داشته باشند و اين تعامل به اين گونه باشد که کارشناسان سازمان پارک ها و فضاي سبز طرح ها و ايده هاي خود را پس از انجام نياز سنجي و طي مراحل کارشناسي، براي اجرا به سازمان فرهنگي ارائه نمايند و ارگان هاي شهرداري همچون سازمان عمران و سازمان ترافيک در اجراي طرح هاي خود، توجه بيشتري به حفظ فضاي سبز به عنوان يک موجود زنده داشته باشند.لزوم توجه بيشتر به بحث آموزش فرهنگ حفظ و نگهداري از فضاي سبز و نهادينه کردن اين فرهنگ در ميان دانش آموزان توسط آموزش و پرورش و ممانعت از آشفتگي بصري و ايجاد تنوع در طراحي بوستان ها توسط واحدهاي مسئول شهرداري، از ديگر مصوبات اين نشست بود.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط