یکشنبه ۱۳۹۱/۰۱/۰۶

حجت الاسلام احمدي، مسئول غرفه مشاوره ديني كودك جشنواره:

بازي هاي قديمي رسم زندگي به كودكان مي آموختند

بازي ها واسباب بازي هاي قديمي پر از آزمون وخطا بودند ورسم زندگي كردن به كودكان مي آموختند.

 

حجت الاسلام رضا احمدي، مسئول غرفه ي مشاوره ي ديني كودك دومين جشنواره بازي واسباب بازي كودكان ديروز وامروز در گفتگو با نشريه سنگ كاغذ قيچي گفت: بخشي از اسباب بازي هايي كه هم اكنون در بازار وجود دارد براي سرگرم كردن كودكان وبرخي از آنها براي ايجاد خلاقيت ذهني در آنها هستند ولي در اين بين اسباب بازي هايي كه براي رشد عواطف احساسات و گرايشهاي ديني آنهاموثر باشد وجود ندارد.
وي نقش متخصصين وكارشناسان مربوطه براي طراحي و كاربرد اين بازي ها در جامعه را حساس و لازم برشمرد و افزود: افرادي كه در عرصه ي طراحي وتوليد بازي ها كار مي كنند بايد هدفشان فروش بازي هاي غير بومي در بازار ودر آمد زايي نباشد و احياي جنبه هاي اسلامي وبومي در بازي ها ي داخلي را مدنظر قرار دهند.
احمدي تصريح كرد:با يد هدف نهايي واصلي در احياي بازي ها واسباب بازي هاي بومي را بشناسيم و برنامه هاي خود را پي ريزي نماييم.
مسئول غرفه ي مشاورهي ديني كودك با ابراز تاسف از اينكه در حال حاضر اغلب بازي هاي موجود در بازار وارداتي از غرب است ادامه داد:برگزاري حركتهايي نظيرجشنواره ي بازي واسباب بازي كودكان ديروز وامروز براي تغيير نگرش جامعه مفيد خواهد بود واهداف آن زماني در بين كودكان امروز و ديروز نهادينه خواهد شد كه استمرار يابد
وي مهمترين مزيت بازي ها واسباب بازي هاي قديمي وبومي ايراني را در احياي خلاقيت كودكان برشمرد و گفت: برخلاف بازي هاي امروزي كه هيجانات كاذب را در كودكان و نوجوانان بوجود مي آورند بازي هاي بومي ومحلي فعاليتهاي فيزيكي وذهني كودكان را بدرستي تقويت مي كند
وي تاكيد كرد: بازي هاي گذشته مثل زندگي مي ماند و پر از آزمون وخطا بود پيشرفت ها و تلخ كامي هايي داشت كه كودكان با انجام آنها رسم زندگي كردن مي آموختند.
پيام پيام

 

تصاویر مرتبط