سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۰۸

حجت‌الاسلام موسي كاظم مسوول غرفه ايمان از استان قم:

انتقال مفاهيم ديني در بازي‌ كودكان امروز كمتر ديده مي‌شود

شيوه‌هاي انتقال مفاهيم ديني و قرآني در بازي‌هاي كودكان امروز بايد گسترده‌تر شود.

 

حجت‌الاسلام سيد شمس‌الدين موسي كاظم، مسوول غرفه ايمان از استان قم در دومين نمايشگاه و جشنواره ملي بازي و اسباب بازي كودكان ديروز و امروز در گفتگو با نشريه سنگ،كاغذ، قيچي گفت: كارشناسان مذهبي بايد شيوه‌هاي انتقال مفاهيم ديني و قرآني در بازي‌هاي كودكان امروز را گسترده‌تر كنند تا كودكان بتوانند از طريف بازي مفاهيم ديني را درك كنند.
وي بيان كرد: كودكان امروز براي پر كردن اوقات فرغت بيشتر به سمت بازي هاي رايانه اي رفتند و بايد از اين فرصت استفاده كرد  بازي‌هاي رايانه‌اي را طراحي كرد كه محتواي آن ديني باشد.
كاظم افزود: يكياز بحث‌هايي كه در دنياي امروز مطرح است، مطالعات بازي‌هاي رايانه‌يي وويدئويي است كه تقريبا بخشي مهمي ‌از اوقات فراغت كودكان و نوجوانان را بهخود اختصاص داد است بر اين اساس بايد نگذاريم در اين بازي‌هاي افكار غيرمذهبي در ذهن كودكان گنجانده شود.
وي گفت: بيان واژه‌هاي مذهبي به زبان ساده و قابل فهم به کودکان از طريق بازي باعث خواهد شد كودكان به انجام فرايض ديني ‌ترغيب‌تر شوند.
كاظم تاكيد كرد: بايد از طريق طراحي بازي‌هاي جالب و جذاب، مباحث قرآني و ديني را براي كودكان نهادينه كنيم.
وي درباره غرفه ايمان با محوريت جمله‌سازي گفت: در اين غرفه كودكان با كلمات قرآني و اخلاقي با مشاركت پدر و مادر يك جمله مي‌سازند و براي كودكان مفهوم جمله تشريح مي‌شود تا در ذهنش بماند و اين يك شيوه براي ايجاد انگيزه در كودك براي آموختن مباحث قرآني و ديني است.
كاظم ادامه داد: از اين طريق به طور غيرمستقيم  مفاهيم اخلاقي و قرآني را به كودكان آموزش مي‌دهيم تا كودك احساس نكند كه به او در آموزش امر و نهي مي شود.
وي بيان كرد: انتقال مفاهيم ديني در بازي‌ كودكان امروز كمتر ديده مي‌شود و كارشناسان مذهبي تازه وارد مباحث انتقال مفاهيم ديني و مذهبي در بازي كودكان شدند كه شروع آن خوب بوده است.
كاظم اظهار كرد: بسياري از بازي‌هاي فكري را مي‌توان با مباحث قرآني و اخلاقي تلفيق كرد كه مي‌توان به بازي‌هاي مارپله و پازل اشاره كرد.
مسوول غرفه ايمان تصريح كرد: در انتقال مفاهيم ديني و مذهبي در بازي‌هاي كودكان غفلت شده است و به اين موضوع از طريق برگزاري اين نوع جشنواره‌ها بايد به صورت اساسي و پايه‌اي پرداخته شود.
وي اضافه كرد: مفاهيم قرآني و مذهبي بايد از همان كودكي با شيوه هاي درست انتقال يابد وتاثير شروع اين كار در بزرگسالي بسيار كم است.
كاظم افزود: كودك خيلي از مباحث اخلاقي و قرآني  را از بازي‌هاي خود ياد مي گيرد و خيلي راحت‌تر مي تواند آن را بپذيرد.
وي ادامه داد: حتي از طريق بازي‌هاي كامپيوتري كه كودكان بيشتر به اين سمت كشيده شده‌اند مي توان مفاهيم قرآني را با موفقيت انتقال داد و نبايد بگذاريم كودكان سرگرم بازي‌هاي كامپيوتري كه با افكار فرهنگ غيراسلامي طراحي شده‌اند شوند.
كاظم افزود: در برگزاري اين نوع جشنواره‌ها بايد دقت كنيم به ترويج فرهنگ بازي‌هاي بپردازيم كه فرهنگ غرب در آن‌ها نفوذ پيدا نكرده است.
وي تصريح كرد: متاسفانه در برخي مواقع پدر و مادران هم در نوع انتخاب اسباب بازي‌ها براي كودكان دقت نمي‌كنند، از جمله انتخاب عروسك‌هاي باربري كه مشاهد مي‌شود اين عروسك با افكار خاصي طراحي شده است و ما غفلت كرديم و شخصيت اين عروسك غربي الگوي شخصيت كودك در زمينه پوشش و غيره شده است.
كاظم اضافه كرد: خانواده‌ها از برگزاري اين نوع جشنواره‌ها استقبال مي‌كنند چراكه خانواده‌ها نياز دارند تا بهتر با اسباب بازي‌ها و تاثيرات آن بر رشد كودك آشنا شوند.
وي ادامه داد: بازي بچه‌هاي امروز قدرت خيال‌پردازي كودكان را تقويت مي‌كند اما كودك نمي‌تواند اين انرژي را تخليه كند و اين يك آسيب مهمي است كه خانواده‌ها بايد به آن توجه كنند.
كاظم افزود: نوع بازي‌هاي امروز به گونه‌اي است كه كودك در منزل تنها مي‌ماند و نمي‌تواند با حضور در بيرون از فضاي شاد برخوردار باشد و اين موضوع تاثير منفي در رشد شخصيت كودك دارد.
پايان پيام
 

 

تصاویر مرتبط