سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۰۸

حجت الاسلام حسيني، نمايند منتخب مردم قزوين در مجلس نهم:

اقدامات فرهنگي، سازمان فرهنگي – ورزشي قزوين، اثرات خوبي داشته است

برگزاري نمايشگاهي نظير نمايشگاه و جشنواره بازي و اسباب بازي مي تواند اثرات خوبي در ايجاد شور و نشاط شهري در بين مردم داشته باشد.

 

حجت الاسلام سيد مرتضي حسيني، نماينده منتخب مردم قزوين، آبيك و البرز در مجلس نهم گفت: برگزاري نمايشگاهي نظير نمايشگاه و جشنواره بازي و اسباب بازي مي تواند اثرات خوبي در ايجاد شور و نشاط شهري در بين مردم داشته باشد.
حجت الاسلام حسيني در حاشيه بازديد از دومين نمايشگاه و جشنواره ملي بازي و اسباب بازي در گفتگو با خبرنگار سنگ كاغذ و قيچي افزود: ورود شهرداري قزوين براي برگزاري نمايشگاه هاي اينچنيني بسيار خوب است و بالاخره يك مجموعه بايد براي برگزاري آن ورود پيدا مي كرد.
وي در ادامه خواستار برگزاري نظرسنجي علمي و دقيق از بازديدكنندگان براي نياز سنجي دقيق نسبت به برطرف كردن كمبود هاي احتمالي براي برگزاري اين نمايشگاه سال آيند تاكيد كرد و افزود: با توجه به اينكه قزوين يك شهر تاريخي است و نمايشگاهي با اين وسعت در مجموعه تاريخي سعد السطنه برگزار مي شود بايد تبليغات گسترده در سطح وسيع به ويژه در رسانه ملي و شبكه هاي تلويزيوني صورت مي گرفت تا شاهد حضور گردشگران بيشتري در اين شهر و نمايشگاه باشيم.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط